اطلاعات و دانستنی های حقوقی

بررسی امکان حذف نام همسر از شناسنامه / مواد قانونی و شرایط

حذف نام همسر

بخش تحریریه موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / پس از طلاق، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد که در این نوشتار به بررسی این امر می پردازیم.

حذف نام همسر بعد از صدور المثنی امکان پذیر نیست

عده ای از افراد بر این باورند که در صورت مفقودی شناسنامه قبلی و درخواست شناسنامه‌ای جدید اطلاعات پیشین شناسنامه حذف خواهد شد. در صورتی که واقعیت خلاف این تصور است. آخرین نکاح، اخرین طلاق، بذل مدت و تعدد همسر از مواردی است که در شناسنامه المثنی نیز انعکاس داده خواهد شد.

 

شرایط حذف نام همسر از شناسنامه چیست ؟

قانون این امکان را فراهم کرده است که افراد بتوانند پس از طلاق نام همسر خود را از شناسنامه پاک کنند. به طور کلی دو شرط برای حذف نام همسر در نظر گرفته شده است که این شروط عبارتند از:

  • در صورتی که طلاق غیرمدخوله (باکره ) شناخته شود.
  • در صورتی که پس از طلاق، متقاضی ازدواج جدید خود را در یکی از دفاتر رسمی ازدواج به ثبت رساند.

طلاق غیر مدخوله چیست ؟

در صورتی که در مدت زمان عقد و ازدواج، دخول انجام نشده باشد و زن باکره مانده باشد، قانون مراتب حذف نام همسر سابق را پس از طلاق فراهم خواهد کرد. برای این کار زوجه موظف خواهد شد تا به دستور دادگاه به پزشکی قانونی مراجعه نماید تا در ادامه در صورت باکره بودن وی، گواهی بکارت اخذ شود.

منظور از غیر مدخوله صرفا دوشیزه (باکره) است؟

اگر زن قبلا ازدواج داشته است و طلاق گرفته است ولی در ازدواج دوم تا قبل از نزدیکی با شوهر کار زوجین به طلاق برسد، می تواند از این ماده قانونی استفاده کند؟ به نظر می رسد جواب مثبت باشد اگر زوجین در این مسئله توافق داشته باشند که زناشویی بین ایشان واقع نشده است و بدان اقرار کنند زوجه در این ازدواج غیر مدخوله محسوب می شود و زوجین به این طریق می توانند از اداره ثبت تقاضای شناسنامه المثنی بدون درج ازدواج و طلاق قبلی کنند. اما توجه داشته باشید که بیشتر دادگاه های خانواده غیر مدخوله را صرفا دوشیزه در نظر می گیرند و با نظر بالا مخالف می باشند.

 

پس در صورتی می توان تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی را درخواست کرد که در رای منعکس شده باشد که زوجه غیر مدخوله است و طلاق بائن غیر مدخوله باشد.

آیا امکان حذف نام همسر فوت شده امکان دارد؟

بله در صورتی که متقاضی پس از فوت همسر خود ازدواج جدیدی داشته باشد، می‌تواند پس از مراجعه به اداره ثبت احوال و انجام مراحل قانونی آن، نسبت به حذف نام همسر فوت شده اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید