دسته بندی - سایر مباحث حقوقی

مباحث حقوقی

سایر مباحث حقوقی

مفهوم حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

موسسه حقوقی داد و مهرقانونمدار / سرقفلی که در قانون قدیمی روابط موجر و مستاجر با نام «حق کسب و پیشه یا تجارت» شناخته می‌شد، حقی است که قانون‌گذار برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته بود تا از آن‌ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد.

سایر مباحث حقوقی

اسناد مالیکت معارض چیست

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند...

سایر مباحث حقوقی

تامین خواسته چیست

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / تامین در لغت به معنای ایمن کردن ، حفظ کردن می باشد و خواسته به معنی آن چیزی است که مدعی از دادگاه تقاضا می کند . به طور کلی به معنای ایمن کردن آن چیزی است که مدعی از دادگاه می خواهد. بیشتر اوقات...

سایر مباحث حقوقی

تامین دلیل به چه معناست

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / به عبارت ساده تامین دلیل یکی از راههای حفظ حقوقِ فردِ خسارت دیده است. برخی مواقع آثارخسارتی که به افراد وارد می‌شود، در طول رسیدگی قضایی، از میان می‌رود و اثبات وارد شدن خسارت بسیار مشکل می‌شود...

سایر مباحث حقوقی

اعسار چیست

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / اعسار از ریشه «عُسر» که واژه‌ای عربی ا‌ست، مشتق می‌شود و به معنای نیازمند شدن یا تهیدستی ا‌ست و در حقوق، صفت کسی ا‌ست که تاجر نبوده و به جهت کافی نبودن دارایی‌اش یا عدم دسترسی به آن، قدرت پرداخت...

سایر مباحث حقوقی

خسارت تاخیر تادیه

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر...

سایر مباحث حقوقی

اعتراض شخص ثالث در دعاوی حقوقی

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / اصولاً حکم دادگاه اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا ـ خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند ـ اثرگذار است و شامل حال دیگران ـ اشخاص ثالث ـ...

سایر مباحث حقوقی

تعریف حقوقی اعراض از مالکیت چیست

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / اِعراض ازلحاظ لغوی به‌معنای روی‌ گردانیدن و رها کردن است و در اصطلاح حقوقی به حالتی گفته می‌شود که شخص، از مالکیت خود نسبت‌ به اموالش صرف‌‌نظر می‌کند و به‌ عبارت بهتر از اموال خود روی می‌گرداند.