دسته بندی - مجموعه قوانین

دانلود آخرین نسخه روزآمد قوانین جزایی و حقوقی و آیین دادرسی

مجموعه قوانین

دانلود قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون اصلاحی کاهش حبس تعزیری مصوب مورخ 23/2/1399 مجلس شورای اسلامی / این قانون طی نامه شماره 17540/102/99 مورخ 7/3/99 شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. هنوز ابلاغ نشده است.

مجموعه قوانین

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

شما عزیزان می توانید قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن بصورت pdf از سایت موسسه حقوقی داد و مهر قانون مدار دریافت نمایید.   قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

مجموعه قوانین

قانون نظارت بر رفتار قضات

در این بخش می توانید آخرین نسخه از قانون نظارت بر رفتار قضات را بصورت فایل pdf از سایت موسسه حقوقی داد و مهر قانون مدار دانلود کنید.   دانلود قانون نظارت بر رفتار قضات بصورت pdf همراه با لینک مستقیم  

مجموعه قوانین

قانون مبارزه با پولشویی به همراه آیین نامه اجرایی

در این بخش می توانید آخرین نسخه از قانون مبارزه با پولشویی و همچنین آیین نامه اجرایی آن را بصورت فایل pdf از سایت موسسه حقوقی داد و مهر قانون مدار دانلود کنید.   دانلود قانون مبارزه با پولشویی بصورت pdf همراه با لینک مستقیم...

مجموعه قوانین

قانون جرم سیاسی

در این بخش می توانید آخرین نسخه از قانون جرم سیاسی 1395 را بصورت فایل pdf از سایت موسسه حقوقی داد و مهر قانون مدار دانلود کنید.   دانلود قانون جرم سیاسی بصورت pdf از سایت موسسه حقوقی داد و مهر قانون مدار