دسته بندی - اطلاعات و دانستنی های حقوقی

اطلاعات و دانستی های حقوقی در زمینه حقوق جزا و حقوق خصوصی و سایر رشته های حقوق

اطلاعات و دانستنی های حقوقی

آشنایی با کمیسیون ماده 100 شهرداری

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / انون شهرداری و ماده ۱۰۰ آن که به نیم‌قرن پیش یعنی سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه‌ای نسبت به شهرداری دارد، اما...

اطلاعات و دانستنی های حقوقی

آشنایی با مفهوم و دعاوی خلع ید و تصرف عدوانی

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / در این نوشتار ابتدا به بررسی خلع ید و تصرف عدوانی می پردازیم و بعد از تشریح قواعد حاکم بر هر دعوا به بیان تفاوت های هر دو نیز می پردازیم.

اطلاعات و دانستنی های حقوقی

عسر و حرج / شرایط اثبات عسر و حرج و بررسی احکام قانونی مربوطه در رویه طلاق

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / عسر و حرج یکی از قواعد فقهی است که در روابط زوجیت نیز قابل اعمال است. در این نوشتار به بررسی قواعد و تعاریف قانونی آن خواهیم پرداخت.

اطلاعات و دانستنی های حقوقی

شروط دوازده گانه طلاق در ضمن عقد چیست

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و...

اطلاعات و دانستنی های حقوقی

مهریه / بررسی جدیدترین احکام و رویه های مربوط به مهریه

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / از جمله حقوق مالی که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد ، مهریه یا مهر می باشد. به موجب ماده 1082 قانون مدنی : " به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید...

اطلاعات و دانستنی های حقوقی

حضانت در قوانین ایران / آشنایی با جدیدترین قواعد حقوقی و قانونی حق حضانت

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / حضانت در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است که در این زمینه آخرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل...

اطلاعات و دانستنی های حقوقی

حق حبس زوجه چیست / شرایط حق حبس زوجه / نکات کاربردی و ساده

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / حق حبس زوجه را باید طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تعریف کرد که زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق...

اطلاعات و دانستنی های حقوقی

گواهی عدم امکان سازش

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / هرچند طلاق اثرات مخربی روی خانواده‌ها خواهد گذاشت، اما در برخی مواقع، درمان درد های عمیق روحی به علت وجود شرایط دشوار در زندگی مشترک زوجین است.اما روند طلاق در قانون کمی پیچیده بوده و مراحل خاص...

اطلاعات و دانستنی های حقوقی

تعرفه ثبت ازدواج و طلاق سال 1399

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / کسانی که می خواهند ازدواج کنند باید به لحاظ قانونی و شرعی با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نسبت به خواندن خطبه و ثبت واقعه ازدواج در این دفاتر اقدام کنند . عدم ثبت ازدواج و طلاق جرم محسوب می...

اطلاعات و دانستنی های حقوقی

طلاق توافقی / معرفی سامانه نوبت دهی طلاق / بررسی قوانین و بخشنامه های جدید

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / طبق قانون جدید حمایت از خانواده و رویه قضایی و بخشنامه های جدید شرایط طلاق توافقی از سال 1398 کمی متفاوت تر از گذشته است که در این مطلب به توضیح و شرح آن ها خواهیم پرداخت.