دسته بندی - دسته بندی نشده

دسته بندی نشده

کتاب مختصر حقوق جزای عمومی / منبع جدید آزمون وکالت

همانطور که طبق اخبار منتشر شده و اطلاعیه اسکودا با توجه به اینکه قلمرو سوالات هر ساله طراحي سوال از تمامی قوانین لازم الاجرا می باشد و در کنکور وکالت ۹۹ نیز قطعا این قاعده در اطلاعیه مذکور تذکر داده شده است. یعنی در آزمون وکالت...