اطلاعات و دانستنی های حقوقی

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / هرچند طلاق اثرات مخربی روی خانواده‌ها خواهد گذاشت، اما در برخی مواقع، درمان درد های عمیق روحی به علت وجود شرایط دشوار در زندگی مشترک زوجین است.اما روند طلاق در قانون کمی پیچیده بوده و مراحل خاص خود را دارد. یکی از این مراحل دریافت گواهی عدم امکان سازش میان زوجین است.

گواهی عدم امکان سازش چیست ؟

گواهی عدم امکان سازش به معنای تایید عدم توافق و سازش میان زوجین است . این گواهی در مواقعی صادر می شود که دادگاه رسیدن به توافق و آشتی را بین زوجین ناممکن می داند و به آنها اجازه جدایی یا طلاق را می دهد تا در صورتی که بخواهند ، بتوانند با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق ، اقدام به این امر نمایند.

بر اساس ماده ۳۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۶، گواهی عدم امکان سازش در پرونده های طلاق صادر می‌شود. این گواهی درحقیقت حکم دادگاه برای اجازه ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی طلاق است.زمانی که زوجین نمی توانند با یکدیگر در زندگی سازش و توافق داشته باشند، دادگاه به آنها با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجازه طلاق می دهد تا بتوانند با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق، از یکدیگر جدا شوند.

مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود

  1. اگر درخواست طلاق از طرف زوج باشد: به دلیل آن که در قانون حق طلاق با مرد است، با رعایت برخی تشریفات از جمله دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه، مرد می تواند نسبت به طلاق اقدام نماید.
  2. اگر طلاق توافقی باشد: با توجه به شرایط طلاق توافقی، چون دو طرف خواهان جدایی هستند، با دریافت گواهی عدم امکان سازش می توانند نسبت به ثبت طلاق خود اقدام کنند.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 3 ماه است . یعنی ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ گواهی ( نه تاریخ صدور آن در دادگاه ) باید آن را به دفترخانه ارائه داد . در صورتی که در این مدت گواهی به دفتر ثبت طلاق ارائه نشود ، گواهی عدم امکان سازش دیگر اعتباری نخواهد داشت .

وظیفه ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه با کسی که گواهی به نفع او صادر شده است یعنی کسی که درخواست گواهی عدم سازش کرده است و دادگاه درخواست او را پذیرفته است . بنابراین اگر گواهی به درخواست مرد صادر شده است ، مرد باید تا مدت 3 ماه گواهی را به دفتر ثبت طلاق تحویل دهد .

در صورتی هم که گواهی عدم سازش بابت طلاق توافقی صادر شده باشد ، هر یک از زوجین می توانند برای ارائه گواهی به دفترخانه در این مدت 3 ماهه اقدام کنند . همچنین در صورتی که گواهی عدم سازش به درخواست زن صادر شده باشد ، زن باید آن را به دفترخانه ارائه دهد .

همچنین باید اضافه کرد پس از سپری شدن سه ماه از تاریخ ابلاغ گواهی عدم سازش و عدم مراجعه زوجین برای ثبت طلاق ، این گواهی اعتبار خودش را از دست می دهد و اگر زوجین هنوز تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند ، باید مجددا به دادگاه مراجعه کرده تا گواهی عدم سازش اخذ نمایند

گواهی عدم سازش با حکم طلاق چه تفاوت هایی دارد ؟

  1. در حقیقت حکم طلاق زمانی صادر می‌شود که دادگاه به ماهیت دعوای طرفین ورود کند. مانند زمانی که زوجه بدون داشتن حق طلاق، به دلایلی از جمله عسر و حرج، از دادگاه تقاضای طلاق می نماید.
  2. اما در گواهی عدم امکان سازش، لزومی به ورود دادگاه به ماهیت دعوی وجود نداشته و دادگاه تنها تصمیم طلاق زوجین را تایید می نماید.
  3. اعتبار حکم طلاق ۶ ماه از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی است.
  4. گواهی عدم امکان سازش تنها 3 ماه اعتبار داشته و پس از آن فاقد اعتبار خواهد بود.
  5. در حکم طلاق رای دادگاه، جدایی زوجین است.
  6. اما در گواهی عدم امکان سازش، تنها اجازه طلاق داده شده است و چنانچه در مدت تعیین شده اعتبار گواهی، به دفاتر ثبت طلاق مراجعه ای صورت نگیرد، به معنای انصراف از جدایی خواهد بود.

همچنین بر اساس آنکه در پرونده طلاق توافقی، حکم طلاق در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می شود، اعتراضی به آن صورت نمی گیرد. زیرا تمامی موارد مذکور با توافقات زوجین در صورت جلسه دادگاه تنظیم شده است. با وجود این اگر اعتراض به گواهی عدم امکان سازش مطرح شود، دادگاه تجدید نظر استان و نهایتاً دیوان عالی کشور آن را بررسی خواهند نمود. اما اگر مرد درخواست گواهی عدم امکان سازش داشته و دادگاه نیز آن را تایید و صادر کرده باشد، اعتراض زوجه به این گواهی و حکم صادره از طرف دادگاه بی تاثیر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید